Logotyp för Herlitz Properties

Vi köper, förvaltar, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen.

HAR NI mark, befintlig fastighet, BYGGNAD eller YTA att sälja? Herlitz Properties utvecklar ALLA TYPER AV PROJEKT med utvecklingspotential.

vårt mål är aTT med hjälp av ett starkt arkitektoniskt anslag, nya användarsätt, sinne för detaljer och högsta kvalitet I utförandet SKAPA ETT VÄRDEFULLT SLUTRESULTAT.

vill NI komma i kontakt med oss? klicka här.