Logotyp för Herlitz Properties

HERLITZ PROPERTIES grundades 2001 och bygger, utvecklar och förädlar fastigheter, bostäder och hela kvarter i Göteborgsområdet. Med passion, personlighet och nytänkande skapar vi projekt som präglas av högkvalitativ arkitektur och design, bra planlösningar och kundvänlig funktionalitet.

Herlitz Properties förvaltar även fastigheter med utvecklingspotential i områden med stora kulturella värden. Målet är att få dessa att växa ytterligare med hjälp av ett starkt arkitektoniskt anslag, nya användarsätt, sinne för detaljer och högsta kvalitet i utförandet.

Herlitz Properties leds av göteborgsentreprenören Alban Herlitz. Han är bland annat en av initiativtagarna till Karlatornet vilket i likhet med Karlastaden utvecklats i samarbete med Serneke.